Điêu khắc chân mày bao lâu thì dặm lại ?

Điêu khắc chân mày bao lâu thì dặm lại ?